Obavještavamo kandidate zainteresirane za upis na Pedagošku grupu predmeta da prijave za grupu septembar 2021. da je upis u toku i traje do 01.09. 2021. godine.

Početak nastave planiran je 05.09.2021. godine.

Za prijavu je potrebno dostaviti:

  • popunjen obrazac koji se nalazi na linku        
  • skeniranu dokumentaciju navedenu na obrascu na e-mail adresu: pedagoska.eft@gmail.com
    Nakon primitka prijave svi kandidati će dobiti upute vezane za upisnu proceduru.

Iznos za uplatu: 1.000,00 KM

Svrha uplate: polaganje Pedagoške grupe predmeta
Primalac: Edukacijski fakultet
Broj računa: Sberbank – 1406 0511 2001 0378

Za sve dodatne informacije kandidati se mogu obratiti na gore navedenu e-mail adresu ili na telefon broj +38730 540 875 i mobitel broj +38761 748 680.