Danas se kineziologija definira kao opća, sveobuhvatna nauka o kretanju (vježbanju), koja istražuje, prije svega, zakonitosti upravljanja procesima vježbanja u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi, sportu, sportskoj rekreaciji i kineziterapiji i ispituje djelovanje tih procesa na promjene u ljudskom organizmu. Pored unapređenja zdravlja, održavanja i kondicioniranja motoričkih znanja i vještina, sprečavanja urušavanja postignutog nivoa tjelesne sposobnosti, kineziologija ima za cilj i educirati osobu kako bi se temeljna znanja, sposobnosti i motoričke vještine primijenile u prevencija padova, redukciji, tjelesne mase, prevenciji kardiovaskularnih i neurovaskularnih rizika. Sve ovo govori ističe ulogu edukovanih sportskih radnika – kineziologa i osnaživanju svijesti o važnosti sporta.

O ljepotama profesije kineziologa iz perspektive aktivnog dugogodišnjeg sportiste i sportskog radnika govorila je doc. dr. Amra Tuzović, profesorica na studiju Opće kineziologije na Edukacijskom fakultetu u Travniku. Tuzović je naglasila da studijski program Opće kineziologije obrazuje profesore sporta i tjelesnog odgoja koji rade, ne samo u institucijama obrazovanja, već i u sportskim savezima, sportskim organizacijama, zatim u kantonalnim i općinskim odjelima za sport i obrazovanje te u mnogim drugim institucijama koje imaju potrebu za upošljavanjem toga kadra.

U svom video obraćanju istakla je i individualan pristup fakulteta prema svim studentima koji svoje profesionalne i privatne obaveze mogu uskladiti sa obavezama na fakultetu, što pokazuje jedinstvenost Edukacijskog fakulteta i u ovom segmentu. Više o ovom studijskom programu poslušajte u video prilogu, a za još noviteta sa područja Opće kineziologije pratite web i oficijelnu Facebook stranicu Edukacijskog fakulteta.

https://www.facebook.com/watch/?v=151867943552707