Obavještavamo sve kandidate zainteresirane za upis na Pedagošku grupu predmeta da prijavu za grupu januar 2021. mogu izvršiti tako što će popunjen prijavni obrazac koji se nalazi na linku:

https://bit.ly/31yAqZT

i skeniranu dokumentaciju koja je navedena na obrascu dostaviti na e-mail pedagoska.eft@gmail.com

Nakon primitka prijave svi kandidati će na e-mail dobiti upute vezane za upisnu proceduru. Početak nastave planiran je 10.01.2021. godine, a upis traje do 05.01.2021.

Za sve dodatne informacije kandidati se mogu obratiti na gore navedenu e-mail adresu ili

na broj telefona 030/540-875 i

mobitel broj 061/748-680.