Obavještavamo diplomante i magistrante da smo zbog nepredviđenih okolnosti izazvnanih panedemijom COVID-19, uslijed čega nam je pogođena administracija, prinuđeni prolongirati planirani terimn za preuzimanje diploma. Diplome će se moći preuzeti od ponedjeljka, 07.12.2020. uz prethodnu najavu i zakazivanje termina.

Termin preuzimanja diploma zakazuje se putem telefona, +38730 540 875 ili putem e-mail adrese doc.dr. Emine Terzić: eminas79@gmail.com. Bez prethodne najave,  preuzimanje diploma neće biti moguće jer će diplome biti pripremljene za preuzimanje prema spisku najavljenih diplomanata/magistranata.

Protokol preuzimanja diploma podrazumijeva sljedeće:

–           Diplome se preuzimaju u studentskoj službi svaki dan od 09:00 do 16:00 sati uključujući i dane vikenda.

–           Dolazak je moguć u pratnji jedne osobe  koja se zadržava u konferencijskoj sali, a u studentsku službu na preuzimanje diplome ide samo osoba koja preuzima diplomu.

–           Prilikom ulaska u zgradu Fakulteta obavezan je prolazak kroz dezinfekcionu kabinu i mjerenje temperature.

–           Nošenje maske pri ulasku i tokom boravka u zgradi je obavezno.

–           Prilikom preuzimanja diplome potrebno je predočiti dokaz o uplati bez kojeg se diploma neće moći preuzeti.

–           Nakon preuzete diplome zadržavanje je dozvoljeno u konferencijskoj sali samo za fotografisanje u togama koje će biti pripremljene za najavljene kandidate.

 

Edukacijski fakultet