Obavještavamo sve kandidate zainteresirane za upis na Edukacijski fakultet da je objavljen KONKURS/NATJEČAJ za upis studenata na I,II I III ciklus studija na Edukacijskom fakultetu Univerziteta u Travniku u akademsku 2020./2021. godinu.

Upis je u toku i traje do popune broja kandidata. 

Tekst konkursa/natječaja za upis studenata u akademsku 2020./2021. godinu možete pronaći ovdje.

Od nove akademske godine, a u cilju pojednostavljenja upisne procedure, na Edukacijski fakultet kandidati se mogu upisati i online. Sve potrebne informacije o (online) upisu nalaze se na ovom linku.