Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Stohastička analiza. navedeni studenti su stekli uslov za polaganje pismjenog dijela ispita.

Pozivaju se na usmeni ispit:

  1. Mihada Rustempašić 0,8
  2. Aida Pašalić               0,6
  3. Suada Adilović           0,6
  4. Jasmina Cico             0,5
  5. Berina Hodžurda       0,5

         prof.dr Vesna Mišić