Na Edukacijskom fakultetu i Fakultetu za tehničke studije održana je prezentacija fakulteta za učenike Mješovite srednje ekonomsko-ugostiteljske škole „Travnik“. Ova aktivnost ima za cilj da u ugodnoj akademskoj atmosferi i dijalogu otvori mnoga važna pitanja koja se na prvom mjestu tiču mladih ljudi i njihovih promišljanja u kontekstu problematike koja ih zanima a shodno njihovim vlastitim interesima i opredjeljenjima, što bi na koncu, pomoglo da se opredjele za studijski smjer koji žele pohađati.  Učenici su  kroz prezentaciju imali priliku da se upoznaju sa osnovnim informacijama o radu i organizaciji Fakulteta, studijskim smjerovima, uslovima upisa na Fakultet kao i zvanjima koja stiču nakon završenog studija.

Prisutnim maturantima se obratila doc. dr. Amra Tuzović, menadžerica za osiguranje kvaliteta Univerziteta u Travniku poželivši im dobrodošlicu, te dekan Edukacijskog fakulteta, prof. dr. Hazim Selimović.

Nakon prezentacije učenici su imali priliku da obiđu prostorije fakulteta.

Za maturante ovo je bila izvrsna prilika doživjeti novo iskustvo studiranja na naša dva fakulteta.