Predstavnici Edukacijskog fakulteta i Fakulteta za tehničke studije, Enisa Brljak i Selma Šeta su 20.03.2019. godine sudjelovali na radionici u okviru Twinning projekta pod nazivom „Osnaživanje institucionalnih kapaciteta za priznavanje kvalifikacija u visokom obrazovanju“.
Cilj radionice je obuka visokoškolskih ustanova o razvoju politika priznavanja, jačanje kapaciteta i poboljšavanje razumijevanja teme. Kroz radionicu učesnici su imali priliku da saznaju o primjerima dobre i loše prakse i čuju prezentacije latvijskog i hrvatskog iskustva.
Svrha provedbe twinning projekta je unaprijediti i razviti ljudske potencijale i institucionalne kapacitete za priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini. Projekat se provodi u tri komponente.
Komponentom koja je posvećena strateškom planiranju pridonijet će se poboljšanom sustavu priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija na visokoškolskim ustanovama i pri zapošljavanju. Do ostvarenja ovog cilja dovest će strateški pristup koji uključuje sve dionike nadležne za propise i procedure, ali i za primjenu procedura priznavanja. U sklopu ove komponente razvit će se i baza podataka koja bi mogla unaprijediti postupke priznavanja.
Komponenta posvećena procedurama za priznavanje kvalifikacija namijenjena je razvoju procedura za priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija sukladno Lisabonskoj konvenciji koje trebaju uzeti u obzir da nadležnost nad priznavanjem inozemnih obrazovnih kvalifikacija pripada različitim tijelima u Bosni i Hercegovini.
Komponenta namijenjena jačanju kapaciteta bavi se jačanjem kapaciteta za priznavanje kvalifikacija i razdoblja studiranja u inozemstvu u svrhu daljnjeg obrazovanja i zapošljavanja. S obzirom na složen institucionalni okvir za priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija, ovom komponentom bit će obuhvaćeno osoblje različitog profila i različitog razumijevanja procesa priznavanja.

Projekat provode eksperti iz Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Internacionalnog centra za pedagoške studije Republike Francuske i Akademskog informacionog centra Republike Letonije zajedno sa ekspertima iz Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja BiH (CIP-a)