Za razvijanje kompetencija u oblasti matematike posebno je važna rana identifikacija, poticaj i ohrabrenje u radu, suočavanje s kreativnim izazovima te kontakti s učenicima sa sličnim sklonostima.

Svaka zemlja nastoji kroz organizaciju svog obrazovanja osigurati uslove da takve potencijalne mogućnosti postanu i stvarne. Jedan od načina da se to ostvari je kroz razna takmičenja u matematici, kojima sposobni i vrijedni učenici stiču mogućnost da se istaknu među svojim kolegama. Time se razvija zdrav takmičarski duh.

Jasno je da takva aktivnost spada u one od posebnog društvenog interesa. Cilj matematičkih takmičenja nije, razumije se, da dobijemo samo dobre matematičare. Radne navike stečene kroz takmičenja, sistematičnost u radu, upornost i kritičnost bit će mladom čovjeku od koristi u budućem zanimanju, svejedno kojem.

Upravo takvu jednu priliku pruža Matematička olimpijada Srednje/Središnje Bosne.

Sastanak Kluba matematičara EFT i FTS, tj. Organizacionog odbora Olimpijade baš na tu temu održan je 12.3.2019. godine u prostorijama Edukacijskog fakulteta i Fakulteta za tehničke studije sa početkom u 14.45h, te je donešen  plan organizacije cjelokupnog projekta.

Organizacioni odbor je na ovom sastanku izvršio podjelu obaveza, te aktivno krenuo u pripremne aktivnosti.