Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv vršnjačkog nasilja, Edukacijski fakultet u saradnji sa Mješovitom srednjom ekonomsko-ugostiteljskom školom organizovao je otvoreni forum pod nazivom „Vršnjačko nasilje nije moj izbor!“. Forumu je prethodila šetnja gradom u ružičastim majicama, u cilju podizanja svijesti sugrađana o problemu vršnjačkog nasilja te solidarnosti sa porodicama žrtava.

Gosti foruma bili su odabrani predstavnici svih nivoa obrazovanja, i to direktorica ustanove Obdanište Travnik Fikreta Arifović, direktor Osnovne škole Travnik Dženan Aganović, zatim direktorica Mješovite srednje škole Travnik Aida Lončar, direktorica Mješovite srednje ekonomsko – ugostiteljske škole Travnik Mehridžana Alibašić, kao i prof. dr. Muradif Hajder, predstavnik Edukacijskog fakulteta. Pored njih, učešće su uzeli i predstavnik Centra za socijalni rad u Travniku Emir Adilović, predstavnik policije za rad sa zajednicom Fatmir Smajlović i predstavnica Ministarstva nauke, kulture i sporta – glavna kantonalna inspektorica Refija Kulašin, učenici srednjih škola i studenti.

Neka od pitanja na forumu bila su vezana za objašnjenje ključnih pojmova: nasilje, agresivnost i njihovi uzroci, traume koje izaziva nasilje, zatim na koji način se predstavnici obrazovnih ustanova kao ljudi na čelu hijerarhije  nose sa nasiljem i preventivne mjere koje se poduzimaju u sprečavanju istog.

Jedan od ciljeva ovog foruma bio je kroz javnu diskusiju i iskustva sa različitih pozicija doći do konkretnih zaključaka za pravovremeno djelovanje ovog već sada gorućeg problema, a glavni cilj foruma bio je na sveobuhvatan način ukazati na ponašanja karakteristična za očigledno sve učestaliju nasilnu komunikaciju između učenika.  Sami učesnici foruma su kroz aktivno uključivanje u diskusiju doprinijeli kvalitetnijem dijalogu sa određenim zaključcima, preporukama i sadržajem o ovom problemu koji je zahvatio sve sfere našeg društva.

„Vršnjačko nasilje nije nešto što trebamo posmatrati iz daljine, nego se svi trebamo uključiti u prevenciju istog. U preveniranju ovog je potrebno više stručnih službi, kako u predškolskim, tako i u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama“, neke su od poruka današnjeg foruma.