U okviru ERASMUS+ projekta TEACHER predstavnici Edukacijskog fakulteta Univerziteta u Travniku – prof.ddr. Tarik Obralić, doc.dr Nermin Mulaosmanović, mr. Irmela Mujkić i Šejla Smajić, zajedno sa predstavnicima ostalih visokoškolskih institucija i partnerima iz Bosne i Hercegovine, borave na TOT (Trening trenera) seminaru u Tuzli.  Prvi dan seminara je uspješno završen, a učesnici su usavršavali vještine timskog rada, kreativnog načina rješavanja problema, te su intenzivno radili na značaju transverzalnih kompetencija u profesionalnom razvoju odgajatelja.
Seminar traje dva dana, a aktivnost koordiniraju eksperti sa Univerziteta Alba Iulia iz Rumunije.