Matematika pojedincima predstavlja jednu od najtežih nauka kako zbog svoje egzaktnosti, tako i zbog neumoljivog insistiranja na tačnosti i preciznosti. Ipak, kao takva, matematika zna da iznenadi i zainteresuje čak i one koji je smatraju teškom i napornom. U vezi s tim, Klub matematičara Edukacijskog fakulteta i Fakulteta za tehničke studije organizuje Drugu školu matematike kao kutak za naše maturante.

Povodom organizacije iste te osnivanja Udruženja matematičara „Pitagora“ danas je održan sastanak Kluba. Kako je predviđeno dnevnim redom podijeljene su obaveze članovima kako bi se i ova aktivnost uspješno realizirala. Prema planu, školu matematike pohađat će maturanti – učenici 4. razreda srednjih škola. Ista će biti organizirana shodno interesima i potrebama učenika, te će program biti podijeljen na razinu A – takmičenja i prijemne ispite, te razinu B – instruktivnu/dopunsku nastavu. Druga škola matematike održavat će se periodu od marta do maja 2019. godine.