U organizaciji Menadžmenta Edukacijskog i Fakulteta za tehničke studije danas je, u 15:00 sati, održan sastanak sa studentima članovima Mreže studenata, asocijacija i parlamenata ova dva fakulteta, studentskog časopisa Grafx i Prve škole matematike. Sastanak je vodila doc. dr. Amra Tuzović a prisustvovala su 34 studenta ova dva fakulteta. Dogovorene su brojne aktivnosti u ovoj akademskoj godini, podijeljene su obaveze studentima u domeni njihovog interesovanja i u skladu sa njihovim studijem. Studenti su imali priliku da sami predlože određene aktivnosti, projekte, radionice, a cilj današnjeg sastanka jeste podjela zadataka koji će najbolje stimulirati razvoj postojećih i otkrivanje novih sposobnosti kojima studenti raspolažu.