Na Edukacijskom fakultetu i Fakultetu za tehničke studije održan je prvi radni sastanak Kluba matematičara. Na sastanku su definirane aktivnosti za predstojeću akademsku godinu, prihvaćen okvirni godišnji plan koji, između ostalih aktivnosti, predviđa i realizaciju Druge škole matematike. Na sastanku je odlučeno da se u narednom periodu definiše Pravilnik o radu Kluba. Dizajn tim dobio je zadatak izrade logotipa kluba, a prijedlozi će također biti prezentirani na narednom sastanku koji je planiran za kraj mjeseca. Na prijedlog voditelja Kluba matematičara asistenta mr.Ahmeda Palića za zamjenika voditelja izabrana je studentica Edukacijskog fakulteta Erika Hadžimahmutović, a za zapisničara studentica Fakulteta za tehničke studije Enisa Đelilbašić.