PROTOKOL

SVEČANE PROMOCIJE DIPLOMANATA I MAGISTRANATA 

Subota, 29.septembar 2018. godine

  

10:30 – Okupljanje diplomanata i magistranata, preuzimanje toga i fotografisanje 

12:00 – Svečana ceremonija dodjele diploma (kampusa Univerziteta u Travniku)

13:30 – Svečani koktel 

  

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Studentsku službu na broj telefona: 030 540 876.