U okviru ERASMUS+ projekta TEACHER predstavnici Edukacijskog fakulteta Univerziteta u Travniku – prof. ddr. Tarik Obralić, mr. Amela Bajrić i mr. Irmela Mujkić borave u Međugorju na Sveučilištu Hercegovina i učestvuju na četvrtom po redu didaktičko-metodičkom seminaru. Pored profesora i asistentica sa Edukacijskog fakulteta, seminaru prisustvuju i ostali predstavnici partnerskih univerziteta iz Bosne i Hercegovine. Prvi dan seminara koji su vodili predstavnici Matej Bel Univerziteta iz Slovačke uspješno je realiziran kroz interaktivne radionice koje se odnose na konkretan didaktičko-metodički pristup u radu sa djecom predškolskog uzrasta. Cilj interaktivnih radionica je razvijanje i nadogradnja kompetencija neophodnih za unapređenja rada i pristupa u predškolskom obrazovanju. Atmosferu sa seminara prenosimo kroz fotogaleriju.