U sklopu Erasmus+ projekta “Inclusion” – Izgradnja kapaciteta visokog obrazovanja, Univerzitetu u Travniku, kao i partneru projekta iz BIH Univerzitetu u Tuzli, u periodu od 16 .do 20 .septembra tekuće godine upriličena je Monitoring posjeta koordinatora “INCLUSION” projekta iz Armenije i partnera iz Austrije. 

Razgovaralo se o tri veoma važne aktivnosti unutar projekta koje obuhvataju institucionalni dokument “Master plan”, smjernice za regionalni dokument koji će biti buduća preporuka i drugim visokoškolskim institucijama u Bosni i Hercegovini kada je u pitanju socijalna dimenzija i inkluzija u visokom obrazovanju, te predstojećim radionicama za nastavno i nenastavno osoblje na polju inkluzivnog učenja i podučavanja.

Koordinatorice su razgovarale sa menadžmentom, nastavnim osobljem, projektnim timom i studentima. Zanimali su se za implementaciju prema radnim paketima, te razumijevanje, primjenu i shvatanje ciljeva projekta koji se, skoro već dvije godine, uspješno realizira.