U okviru nastavka Erasmus+ projekta pod nazivom: „Inclusion“ koji ulazi se u aktivnosti realizacije smjernica za inkluzivno učenje i podučavanje, dokumenata institucionalnih Master planova, te obuke nastavnog osoblja visokoškolskih i srednjoškolkih institucija, u toku je monitoring posjeta državi Bosni i Hercegovini od strane koordinatora projekta State Academy of Fine Arts (SAFFA) iz Armenije i partnera World University Service (WUS) Austrija. Posjeta će biti upriličena konzorciju projekta BiH, Univerzitetu u Travniku, Univerzitetu u Tuzli i nevladinoj organizaciji „Sarajevo susret kultura“ SMOC.

Univerzitet u Travniku ugostit će 19. i 20. Septembra 2018. godine kooridnatore i partnere projekta, te će biti razgovarano sa menadžmentom, nastavnim osobljem, projektnim timom i studentima o postignutim ciljevima i aktivnostima unutar realizacije ovog veoma važnog projekta, kako za Institucije Univerziteta u Travniku, tako i  za naredne korake razvoja inluzivnog obrazovanja i mehanizama zavisoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini kreirane od strane EU obrazovne politike.