Danas je na Edukacijskom fakultetu Univerziteta u Travniku upriličena monitoring posjeta u okviru projekta Teacher. Edukacijski fakultet, koji je nosilac ovog međunarodnog Erasmus + projekta, posjetili su predstavnici Erasmus+ kancelarije, delgacija EU i stručni timovi projekta, a sa ciljem praćenja i uvida u implementaciju projektnih aktivnosti.

U ime domaćina, Univerziteta u Travniku, obratila se  menadžerica za osiguranje kvaliteta visokog obrazovanja Univerziteta u Travniku, doc.dr. Amra Tuzović.  Koordinatorica projekta, dipl.iur. Selma Šeta, predstavila je agendu posjete nakon čega je mr. Irmela Mujkić, članica stručnog tima Edukacijskog fakulteta podsjetila sve prisutne na aktivnosti i zaključke posjeta Mančesteru, Zagrebu, Slovačkoj i Ruminiji, te generalno iznijela iskustva stečena prilikom navedenih posjeta kao i pozitivne utiske sa didaktičko metodičkih i TOT seminara te realiziranih workshopova. 

Podsjetimo se, u fokusu projekata Teacher je svakako inovacija i modernizacija prvog ciklusa akademskih studija u predškolskom obrazovanju u Bosni i Hercegovini kroz uvođenje kurikuluma zasnovanog na kompetencijama. Projekat nastoji da identificira kompetencije potrebne na tržištu rada koje je shodno tome potrebno uvesto u nastavni plan i program. Jedan od ciljeva projekta svakako je i poboljšanje interaktivne nastavne metodike i prenosive vještine akademskog osoblja a koje su potrebne u svrhu modernizacije cjelokupnih studija. 

Po završetku posjete predstavnici Erasmus+ kancelarije pohvalili su dosadašnji rad i tok napredovanja projekta, iznijeli pozitivan stav prema aktivnostima koje su završene i zaželjeli uspješan rad u istom duhu za dalje aktivnosti.