Obavještavamo sve članove Kluba matematičara EFT i FTS da je završni sastanak planiran za 18.07.2018. godine od 12:30 h.

Na istom će biti predstavljen izvještaj o radu, vannastavne aktivnosti Kluba matematičara EFT i FTS, kao i nacrt prijedloga aktivnosti za narednu akademsku godinu. Usvajanjem prijedloga aktivnosti za novu akademsku godinu pravimo bazu za pripremu istih, odmah početkom nove akademske godine.

Nadamo se Vašem odzivu!