Zajedno sa koordinatorima, partnerima 5 zemalja u projektu i BiH konzorcijem, UNT Inclusion tim je u izradi „Inkluzivnog vodiča za učenje i poučavanje“ kojeg predvodi UCLL University, Leuven- Belgija.

Cilj ovog vodiča jeste ukazati na značaj primjene praktične nastave u procesu inkluzivnog učenja i podučavanja za visokoškolske ustanove, uzimajući u obzir fakultetske uloge i odgovornosti, način i sadržaje raznolikosti, determinisanje socijalnih grupa, te verifikovanje određenih stadija inkluzije na univerzitetima kao i praktične primjene prema potrebama.

Planirano je da u provoj fazi izrade vodiča sadržajno bude 11 poglavlja. Inclusion Tim Univerziteta u Travniku u pripremi je poglavlja „inkluzivnih prezentacija“ i „inkluzivnih resursa“.