PEDAGOŠKA GRUPA PREDMETA

 

                                                               PREDMET:  PSIHOLOGIJA

 

Rang kandidata prema uspjehu na ispitu:

  1. Edita Gluhačević
  2. Ernada Merdanović-Hamurović
  3. Alisa Mušija-Višća
  4. Dženeta Ahmić
  5. Merima Čičak
  6. Enes Grabus
  7. Lejla Kukić
  8. Emina Telalović
  9. Olivera Penava
  10. Irma Omerović-Softić

 Ispit rađen 03.06.2018. godine

Doc .dr.  Nermin Mulaosmanović