Ovim putem pozivamo studente I, II, III i IV godine svih smjerova Edukacijskog fakulteta Univerziteta i Fakulteta za tehničke studije u Travniku na predavanje koje organizira tim studenata treće godine Opće kineziologije i Specijalnih namjena Edukacijskog fakulteta sa prof. dr. Faikom Špagom.

Predavanje će se održati 06.06.2018. godine u amfiteatru Edukacijskog fakulteta sa početkom u 14:00 sati na temu „Uloga i značaj timskog rada prilikom upotrebe sredstava prisile“, gdje će se izlaganje vršiti nastavnom metodom usmenog (monološkog) i usmenog (dijaloškog) rada.

Pored metodološkog prikaza kako treba da izgleda jedan akademski čas rada sa studentima i frontalnog oblika rada, predavanje sadrži interakcijski oblik rada, gdje će studenti imati priliku da se educiraju o funkcionalnosti timskog rada u policiji, a posebno u upotrebi rada u primjeni prisile.

Molimo sve studente koji žele prisustvovati predavanju, da svoj dolazak potvrde do o4. juna  2018. godine  na e-mail adresu timstudenataeft@gmail.com.