Obavještavamo redovne i vanredne studente III I IV studijske godine smjera Opća kineziologija, te studente IV godine Opće kineziologije  koji nisu obavili praktičnu nastavu iz predmeta Plivanje, da će se praktična nastava iz predmeta Plivanje realizirati u Zaostrogu – Republika Hrvatska, i to u periodu od 01.07. – 08.07.2018. godine.

Prisustvo praktičnoj nastavi je obavezno za sve studente. Studenti koji ne obave ovu aktivnost neće biti u mogućnosti da uspješno završe akademsku godinu, tj. neće moći da upišu narednu akademsku godinu (studenti III godine) ili da diplomiraju (studenti IV godine).

Nastava će biti organizirana u sportskom kompleksu “Bossina” u Zaostrogu.

Cijena aranžmana iznosi 550,00KM

 Studenti su dužni uplatiti navedeni iznos najkasnije do 25.06.2018. godine.

Uplate se mogu izvršiti na fakultetu. 

U cijenu aranžmana uključen je i prijevoz na relaciji Travnik – Zaostrog – Travnik, sedam (7) punih pansiona u trokrevetnim (3) i četverokrevetnim (4) krevetnim sobama (TWC) sportskog kompleksa “Bossina”, te nastava i vannastavne aktivnosti.

NAPOMENA: Studenti su obavezni imati VAŽEĆI PASOŠ Bosne i Hercegovine ili važeću putnu ispravu druge zemlje ukoliko posjeduju državljanstvo iste.

Za dodatne informacije studenti mogu kontaktirati mr. Jasmina Hrnjića, v. ass., na mail: jasminhrnjic@gmail.com  ili na broj tel: +387 61 143 800!!!

O satnici polaska, studenti će biti blagovremeno obaviješteni putem web stranice fakulteta i DL-a kolegija.