Praktična nastava iz predmeta Logorovanje za redovne i vanredne studente IV godine Opće kineziologije, te redovne i vanredne studente III godine Specijalnih namjena održat će se 22. 23. i 24.06. 2018.. godine (petak, subota i nedjelja) na Boračkom jezeru – općina Konjic.  

Nastavi su obavezni prisustvovati redovni i vanredni studenti IV godine Opće kineziologije, redovni i vanredni studenti III godine Specijalnih namjena, te studenti navedenih studijskih godina koji su izvršili prepis sa drugih fakulteta a nisu obavili ovu nastavnu aktivnost na prethodnom fakultetu.

Studenti koji ne obave ovu aktivnost neće moći završiti akademsku godinu, te će aktivnost obaviti u narednoj akademskoj godini.

Cijena aranžmana iznosi 200,00 KM

Studenti su obavezni uplatiti navedeni iznos najkasnije do 18.06.2017. Uplate se mogu izvršiti u na Fakultetu.

Studenti koji ne izvrše uplatu do navedenog datuma, neće moći prisustvovati nastavnoj aktivnosti.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti predmetnom profesoru doc. dr Amri Tuzović na e-mail: amra.unt@gmail.com ili višem asistentu mr. Jasminu Hrnjiću, na mail jasminhrnjic@gmail.com .

 

Predmetni nastavnik

Doc. dr Amra Tuzović