U okviru projekta TEACHER održan je treći od ukupno pet planiranih TOT seminara. Rad u okviru seminara podrazumijeva profesionalno poboljšanje transferzalnih kompetencija nastavnog osoblja. Treći seminar koji je održan u Banja Luci vodili su stručnjaci sa Univerziteta “1 DECEMBRE 1918” Alba Iulia iz Rumunije.

Članovi stručnih timova bh. partnera će učestvovati u 5 modula obuke za instruktora (TOT programa – Training of Trainers), nakon čega će biti osposobljeni za nezavisne instruktore sposobne da pripreme i održe različite intenzivne kurseve i obuke. Naredni, četvrti TOT seminar održat će se na Univerzitetu u Travniku 28. i 29. juna 2018. godine.