Obavještavamo studente III godine smjera Specijalne namjene i  IV godine smjera Opća kineziologija, da će se aktivnost Planinarenja iz predmeta Logorovanje obaviti jednodnevno na planini Vlašiću subotu 26.05. 2018.

Polazak je planiran u 08.00h ispred zgrade Fakulteta.

Potrebno je doći pola sata prije polaska.

Od opreme je potrebno ponijeti prozračnu garderobu, udobne cipele za hodanje, kačket, rezervnu garderobu i hranu za cjelodnevni boravak na planini.

Zbog mogućih padavina u ovom dobu godine, obavezno ponijeti KABANICU.

Aktivnost je OBAVEZNA i ulazi u završnu ocjenu iz predmeta.

Studenti koji ne obave aktivnost, istu će biti obavezni obaviti u narednoj akademskoj godini.

Za sve informacije, studenti se mogu obratiti predmetnom profesoru doc. dr. Amri Tuzović na mail: amra.unt@gmail.com ili višem asistentu mr. Jasminu Hrnjiću na e-mail: jasminhrnjic@gmail.com