Konferencija diseminacije održana je na Vlašiću i u Travniku, 10. i 11. maja 2018. godine, a u zaključcima je  kosnstatovano da se projekat razvija u dobrom pravcu i da se naredni koraci vežu za osiguravnaje resursa (kao što je oprema) i dokumenata koji će pomoći za izgradnju i jačanje kapaciteta istog.

Više o zaključcima Konferencije diseminacije pročitajte u rubrici događaji…..