Pozivamo sve studente sportskih smjerova da se  pridruže aktivnosti planinarenja na Vlašić koju izvode studenti III godine Specijalnih namjena i IV godine Opće kineziologije u okviru nastavnih aktivnosti iz predmeta Logorovanje. Planinarenje će biti realizirano kao jednodnevna aktivnost. Polazak je planiran u subotu 26. maja u 08:00 sati ispred zgrade Edukacijskog fakulteta. Više informacija o planinarenju kao i opremi koju je potrebno ponijeti pročitajte na linku

https://www.eft.ba/web/2018/05/09/obavijest-sportski-smjerovi-aktivnost-planinarenje-vlasic-26-05-2018/

Za sve dodatne informacije, studenti se mogu obratiti predmetnoj profesorici doc. dr. Amri Tuzović na mail: amra.unt@gmail.com ili višem asistentu mr. Jasminu Hrnjiću na e-mail: jasminhrnjic@gmail.com