Prva konferencija diseminacije u okviru Erasmus+ projekta Inclusion biti održana 10. i 11. maja. Aktivnosti prvog dana konferencije bit će organizirane u hotelu Blanca na Vlašiću, a za drugi dan planirane su aktivnosti na Edukacijskom fakultetu Univerziteta u Travniku.

Cilj konferencije je predstaviti Institucionalne Master planove koji su nastali kao jedna od aktivnosti projekta. Master planovi objedinjuju ideju, proces i sprovođenje upravljanja inkluzivnom praksom, uvođenje inkluzivne nastave i inkluzivnog pristupa učenju i poučavanju na univerzitetima.

Učesnici konferencije su Univerzitet u Travniku, projektni tim, predstavnici Univerziteta u Tuzli, Ministarstvo obrazovanja i nauke FBiH, “Sarajevo susret kultura” SMOC, predstavnici konzorcija Republike Armenije, predstavnici partnera iz Austrije, Belgije I Ujedinjenog Kraljevstva, profesori I studenti sa Univerziteta te ostali stakeholderi iz BiH.

Za prvi dan konferencije planirano je pet sesija u okviru kojih će biti analizirane dosadašnje aktivnosti u okviru projekta, predstavljen napredak institucionalnih planova svih učesnika, provjeren napredak u okviru aktivnosti WP2 te upotreba mjerila za provjeru toka napretka.

Drugog dana konferencije agendom je predviđen okrugli stol, pregled resursa za nastavne aktivnosti, definiranje narednih koraka i projektnih aktivnosti te sastanak projektnog menadžmenta.

Uskoro više informacija….

AGENDA KONFERENCIJE DISEMINACIJE