„Obrazovanje, jezik, kultura – tendencije i izazovi“ naziv je 7. Međunarodnog naučno-stručnog skupa, koji je svečano otvoren jučer u hotelu „Dubrovnik“ u Zenici. Na samom početku, prije plenarnih izlaganja, prisutnima su se obratili rektor, prof. dr. Damir Kukić i dekanesa, prof. dr. Memnuna Hasanica ispred Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Tokom ovog skupa najavljeno je oko 126 učesnika iz naše i zemalja regiona, koji će u 11 sekcija prezentovati 91 rad iz oblasti obrazovanja,  jezika i kulture, sa osvrtima na tendencije i izazove u ovim oblastima. Jučer su imali priliku izlagati svoje radove i članovi naše akademske zajednice, prof. ddr. Tarik Obralić i prof. dr. Hanifa Obralić – „Idealni tipovi u vrednovanju obrazovnih efekata“ i studentica Šejla Smajić sa koautoricom, mr. Melisom Ališa – „Percepcija studenata nastavničkih fakulteta o ulozi asistenata u inkluzivnoj nastavi“.

Prilikom svog izlaganja, prof. ddr. Tarik Obralić spomenuo je Edukacijski fakultet Univerziteta u Travniku te liderstvo u Erasmus+ projektu pod nazivom „Teacher“.

O atmosferi na Konferenciji govore i fotografije a koje možete vidjeti u našoj galeriji.