U prostorijama Edukacijskog fakulteta i Fakulteta za tehničke studije Univerziteta u Travniku danas je održan sastanak članova Kluba matematičara EFT i FTS. Na sastanku je usvojen plan aktivnosti za mjesec maj/svibanj 2018.godine. Plan podrazumjeva dodjelu certifikata i nagrada učesnicima Prve škole matematike kao i obilježavanje Dana matematike na EFT i FTS kroz mnoge zanimljive sadržaje. Članovi Kluba matematičara EFT i FTS vrijedno rade na preciziranju sadržaja, a o svemu tome uskoro donosimo više informacija.