U toku su pripreme za konferenciju diseminacije INCLUSION projekta koja će se održati 10. i 11. maja 2018. godine na Edukacijskom fakultetu Univerziteta u Travniku. Menadžment inkluzija tima radi na osiguranju potrebnih resursa za održavanje ovog događaja koji će okupiti predstavnike pet zemalja u Travniku, a to su partneri iz WUS- Austrije, UCLL Univerziteta Leuven-Belgija,  Ujedinjenog Kraljevstva, Armenije i BiH konzorcija. Radit će se u devet sesija, od kojih su zasad utvrđene: predstavljanje institucionalnih Master planova, otvoreni event diseminacije i resursi potrebni za trening inkluzije u nastavnom procesu.