SPECIJALNE NAMJENE (vojska, policija i zaštitari) (3+2)

 

Studijski program Specijalne namjene na Edukacijskom fakultetu kreiran je prema zahtjevima Bolonjske deklaracije i savremenim tokovima u sportu s jedne strane, te specijalističkim dostignućima u organizaciji i pripremi jedinica specijalnih namjena (vojske, policije i zaštitara) s druge strane, i to pažljivim izborom predmeta s područja sportskog i sigurnosnog obrazovanja budućih bachelora specijalnih namjena.

Koncept obaveznih i izbornih predmeta iz područja sporta,sigurnosti, pedagogije, psihologije i drugih interdisciplinarnih područja specijalnih namjena studentima pruža raznolike mogućnosti za usvajanje stručnih kompetencija, te ih profilira za uspješno obavljanje poslova u jedinicama specijalnih namjena – vojsci, policiji i zaštitarskim agencijama.

Sistem obaveznih i izbornih modula koncipiranih za potrebe znanstvenog osposobljavanja budućih magistara specijalnih namjena uspostavlja osoben koncept studija, koji studentima pruža raznolike mogućnosti za usvajanje stručnih i znanstvenih kompetencija u razini drugog ciklusa – master studija te ih, pored osnovne zadaće, profilira i za obavljanje različitih drugih djelatnosti koje podrazumijevaju aktivnosti magistra specijalnih namjena.

Studij se organizira u dva ciklusa – dodiplomski studij u trajanju od tri godine i master studij u trajanju od dvije godine.

Budući bachelori i magistri specijalnih namjena obavljat će poslove u jedinicama specijalnih namjena i različite druge važne funkcije u upravljačkim strukturama specijalnih namjena kao što su vojska, policija i zaštitarske agencije.

Stručnjaci iz oblasti specijalnih namjena školovani na Edukacijskom fakultetu postaju kvalificirani za praktično utemeljenje procesa vježbanja u svim područjima primijenjene kineziologije i za vrednovanje kinezioloških učinaka tako programirane tjelovježbe koji se od nje očekuju u sistemima Oružanih snaga, policijskih struktura i zaštitarskih agencija, te za upravljanje ljudskim resursima u navedenim područjima djelovanja.

{gallery}specijalnenamjene{/gallery}