Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Pravni osnov upotrebe sile održanog 27.06.2015 godine