Rezultati ispita iz predmeta Teorija škola i Školska pedagogija.