Rezultati ispita iz predmeta Operaciona istraživanja.