TROŠKOVI STUDIJA

I semestar

2.000 KM

II semestar

2.000 KM

III semestar

2.000 KM

IV semestar

2.000 KM

V semestar

2.000 KM

VI semestar

2.000 KM

Troškovi odbrane doktorske disertacije

3.000 KM

UKUPNO:

15.000 KM