ISTRAŽIVANJA IZ OBLASTI DRUŠTVENIH NAUKA: ODGOJNE NAUKE

Educiranje kroz planirane izborne istraživačke module u području društvenih nauka u naučnom polju Odgojne nauke:

  • Istraživanja u općoj pedagogiji
  • Istraživanje u razrednoj nastavi
  • Istraživanje u obrazovnom  menadžmentu,

predstavlja važan segment društvenog sistema od kojeg zavisi uspjeh globalnog društvenog funkcionisanja u koji se integriraju rezultati kao posljedica sistemskog rada.

Neophodno je kontinuirano osposobljavati vrhunske stručnjake i naučnike koji će steći kompetencije za istraživanje i razvoj jednog od najvećih javnih sektora u društvu – sektora odgoja i obrazovanja.

Svjesni velikog broja zaposlenih stručnjaka u obrazovnim institucijama kao i broja odgojno – obrazovnih ustanova i njihove rasprostranjenosti po teritoriji Bosne i Hercegovine, broja i vrste programa koji se realiziraju, broja korisnika odgojno obrazovnih usluga, te broja nevladinih organizacija koje se bave djelatnostima odgoja i obrazovanja, može se predpostaviti iznimno velika potreba za kontinuiranim istraživanjem i razvojem ovog naučnog polja.

Pošto je polje odgoja i obrazovanja vrlo složeno u okviru  kojeg se istovremeno odvija niz stručnih djelatnosti (npr. predškolsko, osnovnoškolsko, srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje, cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih, odgoj i obrazovanje za različite kategorije učenika, odgoj u domovima i drugim odgojnim ustanovama, razvoj kadrova u preduzežima, promišljanje ključnih pitanja obrazovnih politika u uredima državne i lokalne uprave, školski menadžment i dr.)

Svaki spomenuti dio sistema odgoja i obrazovanja zahtjeva poseban pristup za promišljanje, istraživanje i razvoj pedagoških djelatnosti.

Ulaskom u evropske integracije bit će potrebno usklađivati sistem odgoja i obrazovanja s trendovima i smjernicama razvoja koje traže relevantne evropske institucije. Stvaranje evropske dimenzije kvalitete i obrazovanja nastavnika i drugih odgojno obrazovnih stručnjaka u našem kontekstu zahtjeva i visoko specijalizirane stručnjake koji će doprinjeti uspješnoj realizaciji ovih procesa.

Treba naglasiti da se radi o području koje se u današnje vrijeme najbrže mijenja i reformira, a uoćava se nedostatak vrhunskih stručnjaka koji će takve reforme adekvatno pripremiti i voditi.

Smjer: Opća pedagogija:

R/br. NAZIV PREDMETA Broj ECTS Broj sati Šifra predmeta
  I semestar 30    
1. Opća metodologija 10    
2. Testiranje i mjerenje 8    
3. Metode analize podataka 12    
 
  II semestar 30    
1. Rani odgoj djeteta 8    
2. Savjetodavna djelatnost u obrazovanju 8    
3. Školski i razredni menadžment 8    
4. Analiza naučnih baza podataka 6    
 
  III semestar 30    
1. Istraživanja u oblasti pedagogije*      
2. Prijava projekta doktorske disertacije      
* 1 od 4 (a – d)
a. Modeli i standardi obrazovanja pedagoga 15    
b. Stanja i perspektive odgoja 15    
c. Odgojne zajednice i supervizijsko savjetovanje 15    
d. Pedagoški menadžment 15    
 
  IV semestar 30    
1. Rad na doktorskoj disertaciji 15    
2. Odbrana projekta doktorske disertacije 5    
3. Publikovanje prvog istraživačkog rada 10    
 
  V semestar 30    
1. Rad na doktorskoj disertaciji 20    
2. Publikovanje drugog istraživačkog rada 10    
 
  VI semestar 30    
1. Rad na doktorskoj disertaciji 15    
2. Odbrana doktorske disertacije pred komisijom 5    
3. Javna odbrana doktorske disertacije 10    

Smjer: Razredna nastava:

R/br. NAZIV PREDMETA Broj ECTS Broj sati Šifra predmeta
  I semestar 30    
1. Opća metodologija 10    
2. Testiranje i mjerenje 8    
3. Metode analize podataka 12    
 
  II semestar 30    
1. Savremena škola 8    
2. Državne, privatne i alternativne škole 8    
3. Kurikulum savremene nastave 8    
4. Analiza naučnih baza podataka 6    
 
  III semestar 30    
1. Istraživanja u oblasti odgoja*      
2. Prijava projekta doktorske disertacije      
* 1 od 4 (a – d)
a. Socijalizacija i socijalizacijski procesi 15    
b. Modeli i standardi obrazovanja nastavnika 15    
c. Metodologija izgradnje školskog kurikuluma 15    
d. Evropske obrazovne perspektive 15    
 
  IV semestar 30    
1. Rad na doktorskoj disertaciji 15    
2. Odbrana projekta doktorske disertacije 5    
3. Publikovanje prvog istraživačkog rada 10    
 
  V semestar 30    
1. Rad na doktorskoj disertaciji 20    
2. Publikovanje drugog istraživačkog rada 10    
 
  VI semestar 30    
1. Rad na doktorskoj disertaciji 15    
2. Odbrana doktorske disertacije pred komisijom 5    
3. Javna odbrana doktorske disertacije 10    
 

Smjer: Menadžemnt u obrazovanju

R/br. NAZIV PREDMETA Broj ECTS Broj sati Šifra predmeta
  I semestar 30    
1. Opća metodologija 10    
2. Testiranje i mjerenje 8    
3. Metode analize podataka 12    
 
  II semestar 30    
1. Edukacijski menadžment 8    
2. Filozofija obrazovnih nauka 8    
3. Trendovi istraživanja obrazovnih politika i menadžmenta 8    
4. Analiza naučnih baza podataka 6    
 
  III semestar 30    
1. Istraživanja u oblasti menadžmenta u obrazovanju*      
2. Prijava projekta doktorske disertacije      
* 1 od 4 (a – d)
a. Profesionalne kompetencije menadžmenta u obrazovanju 15    
b. Modeli i standardi obrazovanja nastavnika 15    
c. Upravljanje izgradnjom školskog kurikuluma 15    
d. Evropske obrazovne perspektive 15    
 
  IV semestar 30    
1. Rad na doktorskoj disertaciji 15    
2. Odbrana projekta doktorske disertacije 5    
3. Publikovanje prvog istraživačkog rada 10    
 
  V semestar 30    
1. Rad na doktorskoj disertaciji 20    
2. Publikovanje drugog istraživačkog rada 10    
 
  VI semestar 30    
1. Rad na doktorskoj disertaciji 15    
2. Odbrana doktorske disertacije pred komisijom 5    
3. Javna odbrana doktorske disertacije 10