Rezultati iz predmeta Numerička optimizacija i Kvantitativne metode, II ciklus.