Rezultati iz predmeta Historija bosanskog jezika do XIX stoljaća sa staroslavenskim jezikom.