REZULTATI ISPITA RAĐENIH 15.02.2014.

 

 

 

Psihološki aspekti učenja

 

1. Hadziavdić – Zjajo Lejla 8

2. Mekić Smajo 7

3. Jašarević Enver 7

4. Ibranović Nejra 6

5. Musić Merima 6

 

 

Psihologija I 

 

1.Mujezinović Aldijana 34b ili 75,55% – 8

 

 

 

 Kognitivna psihologija

 

1. Ohran Merhila 20b – 44,44% 

2. Šušić Hasan 6b – 13,33%

 

 

 

 

 

Doc.dr. Muradif Hajder