U prilogu se nalaze rezultati ispita rađenog 24.01.2014. iz predmeta sportska rekreacija kod Prof.dr. Branimira Mikića.