Rezultati ispita iz predmeta Emocije i motivacija, održanog 15.12.2013.