1.       Svi studenti su obavezni da urade seminarski rad iz predmeta Rukomet. Rok za predaju je 12.02.2013. godine. Teme za seminarski rad bit će postavljene na DL sistem u nedelju, 03.02.2013. godine do 10:00 sati. Prilikom odabira teme studenti su obavezni da prijave temu putem DL sistema po pravilu : JEDNA TEMA – JEDAN STUDENT , asistentici, mr.sci.Amri Tuzović. Prijavljene teme bit će objavljivane na DL sistem tako da će studenti znati koje teme su odabrane.                                                                                                                                                                          

2.       VAŽNO:Studenti koji su dolazili na vježbe ( redovni i vanredni) mogu sami izabrati temu iz oblasti  Rukometa i odmah je prijaviti asistentici.  Jedino pravilo je da jednu temu može raditi samo jedan student!                                                                                                                                              

3.       II Parcijalni ispit( Historijat rukometne igre)  za  Redovne studente održat će se u četvrtak, 07.02.2013. godine sa početkom u 12:00 sati.                                                                                                  

4.       II Parcijalni ispit( Historijat rukometne igre)   za Vanredne  studente održat će se u nedelju, 10.02..2013. godine sa početkom u 12:00 sati.

 

5.       Završni ispit će se realizirati iz dva dijela:

 A) Praktični dio ispita – održat će se u subotu, 16.02.2013. godine sa početkom u 10:00 sati ( i redovni i vanredni studenti)

B)  Teorijski dio ispita – održat će se u nedelju, 17.02.2013. godine sa početkom u 10:00 sati i sastoji se  od:

a)      prezentacije

b)      usmeni – pismeni dio, opredjeljenje profesora.

 

UPUTE ZA ZAVRŠNI ISPIT

1.       Na završni ispit studenti će biti upućeni prema Odluci o ocjenjivanju  ( Odluka se nalazi na  web stranici Fakulteta u rubrici Propisi/Odluke).

2.       Zavisno od predispitnih aktivnosti studenata u toku semestra formirat će se dvije grupe studenata:

 

A GRUPA – studenti koji su izvršavali predipsitne aktivnosi i ostvarili bodove prema članu 1 Odluke o ocjenjivanju upućuje se na Završni ispit na kojem mogu osvojiti maksimalno 45 bodova po sistemu ocjenjivanja kako slijedi:

1. Prisustvo na nastavi                                                                                                   max 10 bodova

2. Seminarski rad                                                                                                              max 15 bodova

3. I parcijalni ispit – Pravila rukometne igre                                                           max 15 bodova

4. II parcijalni ispit – Historijat rukometne igre                                                     max 15 bodova

5. Praktični dio završnog ispita                                                                                   max 15 bodova

5. Prezentacije na završnom ispitu                                                                          max 15 bodova

6. Pismeni – usmeni dio završnog ispita/ opredjeljenje profesora              max 15 bodova

UKUPNO od 1 – 6                                                                                                             max 100 bodova

7.Konačna ocjena formira se u skladu sa osvojenim bodovima i objašnjeno je u članu 3 Odluke o ocjenjivanju.

 

B GRUPA STUDENATA – studenti koji su ostavrili manje od 20 bodova – redovni studenti i manje od 10 bodova vanredni studenti.  Odluka o ocjenjivanju, član 2.

1. Studenti pristupaju Završnom ispitu od 65 bodova koji se boduje na slijedeći način:

2. Praktični test                                                                                                                 max 25 bodova

3. Prezentacije na završnom ispitu                                                                          max 20 bodova

4. Usmeno – pismeni dio                                                                                              max 20 bodova

U B grupi studenti mogu ostvariti najveću ocjenu

REDOVNI  STUDENTI :                                                                                                                                   

19 bodova predispitne aktivnosti +65 bodova završni ispit ( maksimalni broj pod uslovom da sve uradi sa maksimalnim brojem predviđenih bodova) = 84 boda, ocjena  8

VANREDNI STUDENTI:                                                                                                                                                     9 bodova predispitne aktivnosti +65 bodova završni ispit (maksimalni broj pod uslovom da sve uradi sa maksimalnim brojem predviđenih bodova) = 74 boda, ocjena 7

 

VAŽNE NAPOMENE ZA SVE STUDENTE:

1.       Odabrati temu za seminarski rad i prijaviti je putem DL sistema asistentici.                                           

2.       Studenti koji nisu radili I parcijalni ispit imaju mogućnost na terminu II parcijalnog ispita da urade i I parcijalni ispit kako bi osvojili bodove na predispitne aktivnosti.                                             

3.       Studenti koji nisu do sada imali predispitnih aktivnosti potrebno je da se ODMAH jave asistentici na e-mail : amra.unt@gmail. com. U slučaju potrebe za dodatnim informacijama studenti se mogu javiti i na broj mobitela:  00387 61 225299, mr.sci. Amra Tuzović.

 

Travnik, 02.02.2013. godine                                                 asistentica: mr.sci. Amra Tuzović