Obavještavamo sve kandidate da će instruktivna nastava iz pedagoško-psihološko-metodičko-didaktičke grupe predmeta početi u subotu 17.12.2011. u 12:00.

Za sve dodatne informacije kandidati se mogu javiti u Studentsku službu Edukacijskog fakulteta na tel.030/540-876 ili e-mail: edukacisjki@gmail.com.

 

Studentska služba