Obavještavamo kandidate da će instruktivna nastava iz pedagoško-psihološko-metodičko-didaktičke grupe predmeta početi 17.12.2011. u 12 sati.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u Studentsku službu Edukacijskog fakulteta na tel. 030/540-876 ili e-mail: edukacijski@gmail.com

Dekanat fakulteta