Obavještenje o odbranama magistarskih radova

U utorak, 20.12.2011. s početkom u 11 sati, u multimedijalnoj sali Edukacijskog fakulteta bit će održane odbrane magistarskih radova kandidata II. ciklusa – postdiplomskog studija na Edukacijskom fakultetu Univerziteta u Travniku.

Kandidatkinja Sabina Halilović branit će magistaski rad na temu “Povezanost moralnih vrijednosnih orjentacija sa odgojnim metodama obiteljskog odgoja”.

Kandidatkinja Danijela Bonacin branit će magistarski rad na temu “Latentna struktura položaja upravljačkog potencijala studenata u prostoru dimenzija društvenih atributa”.

Odbrane se u javne i otvorene za prisustvo.

Dekanat Fakulteta

U Travniku, 5.11.2011.

By |2011-12-09T10:11:03+00:00Decembar 9th, 2011|Uncategorized|Komentari isključeni za Obavještenje o odbranama magistarskih radova

About the Author: