Na Edukacijskom fakultetu Univerziteta u Travniku održana press konferencija povodom održavanja simpozija „Uloga sporta u očuvanju zdravlja“

 

 

Sportski savez SBK/KSB u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo SBK/KSB, Edukacijskim fakultetom Univerziteta u Travniku, partnerom Olimpijskim komitetom u BIH, a uz podršku Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK/KSB, koje je dalo preporuku za učešće u radu seminara za nastavnike i profesore tjelesnog odgoja, i uz podršku Ministarstva zdravstva i socijalne politike SBK/KSB u periodu od 02. do 04. Decembra  organizirat će IV međunarodni seminar „Uloga sporta u očuvanja zdravlja čovjeka „sa ciljem promocije zdravlja i značaja fizičke aktivnosti na poboljšanju kvaliteta života.

Povodom održavanja seminara „Uloga sporta u očuvanju zdravlja čovjeka“  u prostorijama Edukacijskog fakulteta Univerziteta u Travniku  održana je konferencija za novinare  na kojoj su o cilju i značaju seminara govorili članovi Organizacionog odbora.

“Dokaz da je seminar postao jedan od prepoznatljivijih na prostorima ex Jugoslavije i da ima izuzetan kvalitet je da svoje učešće već četvrtu godinu za redom prihvataju spomenuti profesori, kao i neki profesori koji su ove godine u radu seminara učestvuju prvi put, oni svi zajedno doprinose da seminar dobije status jednog od najboljih seminara u regionu.Također, jedan novi pristup i zajedničko djelovanje sportskih i zdravstvenih radnika, kao i pedagoga zdravstvenog i tjelesnog odgoja, doprinosi i otvara nove sfere u oblasti tjelesne aktivnosti i prevencija od bolesti kardiovaskularnog sistema, dijebetisa, smanjenja pretilosti, deformaliteta kičmenoga stuba i prevencija u borbi protiv devijatnih pojava u društvu, te smanjenju upotrebe opojnih sredstava , ” kazala je Amela Trbović sekretar Sportskog saveza SBK .

Seminar će početi saradom u petak 02. decembra u 09:30. Sva predavanja bit će održana u prostorijama Edukacijskog fakulteta Univerziteta u Travniku.

Svoje učešće su potvrdili i dostavili teme izlaganja eminentni stručnjaci iz sporta, kao što su:prof. dr. sci. Julijan Malackov ( R Srbija), prof. dr. sci. Muris Hadžikadunić ( BiH), prof. dr. sci. Munir Talović, mr. sc. Mustafa Demir ( BiH ), prof. dr. sci. Osman Bajrić ( BiH), prof. dr. Branimir Mikić (BIH ), mr. sci. Admir Hadžikadunić ( BiH), prof. dr. sci. Žarko Bilić ( BIH), Kada Delić, prof. dr. sci. Samir Mačković ( BIH) i mnnogi drugi. Iz oblasti medicinskih nauka svoje učešće potvrdili su: docent dr. med. sci. Sead Karakaš ( BiH ) , mr. med. sci. Amra Živanović ( BiH ), mr. med. sc. Mirsad Muftić (BiH) i drugi koji svojim učešćeme doprinose da seminar bude prepoznatljiv u regionu.

 

 

 

 

 

Program rada IV međunarodnog seminara „ Uloga sporta u očuvanju zdravlja „

01. prosinca 2011. godine
17:00 19:30 Doček gostiju i prijave, Hotel „ Central „ Vitez i Eko-Fis Vlašoić
19:30 20:00 Odmor
20:00 Večera

02. prosinca 2011. godine
08:00 09:00 Prijave, Edukacijski fakultet Univerziteta u Travniku
09:00 09:30 Svečano otvaranje
Radni dio 1. Moderatori doc.dr.Dobromir Bonacin, prof.dr.Farid Ljuca, prof.dr.Vinko Lozovina
09:30 09:50 prof.dr.Izet Rađo (Sarajevo, BiH)
09:50 10:10 prof.dr.Žarko Kostovski (Skopje, Ma)
10:10 10:30 prof.dr.Farid Ljuca (Tuzla, BiH)
10:50 11:10 doc.dr.Samir Mačković (Tuzla, BiH)
11:10 11:30 Koktel/osvježenje
11:30 11:50 prof.dr.Branimir Mikić (Tuzla, BiH)
11:50 12:10 dr.Leo Pavičić (Zagreb, Hr)
12:10 12:30 prof.dr.Vinko Lozovina (Split, Hr)
12:30 12:50 prof.dr.Edvin Dervišević (Ljubljana, Sl)
Radni dio 2. Moderatori prof.dr.Izet Rađo, prof.dr.Branimir Mikić, prof.dr.Žarko Kostovski
12:55 14:00 Okrugli stol “Kineziologija danas”
14:00 15:00 Ručak

Radni dio 3. Moderatori doc.dr.Stipe Blažević, prof.dr.Julijan Malacko, mr. Amra Živanović
15:00 15:20 prof.dr.Julijan Malacko (Novi Sad, Sr)
15:20 15:40 prof.dr.Sulejman Kendić (Bihać, BiH)
15:40 16:00 doc.dr.Osmo Bajrić (Travnik, BiH)
16:00 16:20 prof.dr.Milan Čoh (Ljubljana, Sl)
16:20 16:40 Kava/osvježenje
16:40 17:00 doc.dr.Stipe Blažević (Rijeka, Hr)
17:00 17:20 mr.Amra Živanović (Travnik, BiH)
17:40 18:00 doc.dr.Sead Karakaš (Travnik, BiH)
18:00 18:20 dr.Nihad Selimović (Travnik, BiH)
18:20 18:40 doc.dr.Mirko Tufekčija (Sarajevo, BiH)
Radni dio 4. Moderatori doc.dr.Samir Mačković, prof.dr.Sulejman Kendić, doc.dr.Sead Karakaš
18:45 20:00 Okrugli stol “Sport i zdravlje”
20:00 21:00 Odmor
21:00 Svečana večera, Eko-fis Babanovac-Vlašić

03. prosinca 2011. godine
Radni dio 5. Moderatori doc.dr.Osmo Bajrić, doc.dr.Dalibor Misirača, mr.Danijela Bonacin
09:30 09:45 doc.dr.Dalibor Misirača (Banja Luka, BiH)
09:45 10:00 doc.dr.Žarko Bilić (Mostar, BiH)
10:00 10:15 Iskra Vučina (Sarajevo, BiH)
10:15 10:30 Neira Čengić (Sarajevo, BiH)
10:30 10:45 mr.Kada Delić-Selimović (Banja Luka, BiH)
11:45 11:00 dr.Šejla Cilović (Sarajevo, BiH)
11:00 11:20 Kava/osvježenje
11:20 11:35 mr.Danijela Bonacin (Travnik, BiH)
11:35 11:50 mr.Jasmnin Hrnjić (Travnik, BiH)
11:50 12:05 mr.Sabina Halilović (Travnik, BiH)
12:05 12:15 mr.Maid Omerović (Travnik, BiH)
12:15 12:30 doc.dr.Dobromir Bonacin (Travnik, BiH)

Radni dio 6. Moderatori doc.dr.Žarko Bilić, mr.Kada Delić-Selimović, mr.Jasmin Hrnjić
12:20 14:00 Okrugli stol “Organizacija školskih sportskih…”
14:00 14:15 Zaključci
14:15 14:30 Uručenje certifikata
14:30 15:30 Ručak
16:00 19:00 Obilazak Zavoda, Fakulteta i znamenitosti Travnika

Radni dio 7.
10:00 12:00 Sastanak dekana fakulteta sporta BiH
12:00 13:00 Osnivačka skupština Liječnika sportske medicine BiH
13:00 14:00 Osnivačka skupština Društva pedagoga TZO kantona