Bolonjski sistem studiranja

Bolonjska deklaracija je zajednička deklaracija evropskih ministara obrazovanja potpisana u Bolonji 19. juna 1999. godine, a odnosi se na reformu sistema visokog obrazovanja u Evropi, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Ciljevi Bolonjske deklaracije i Bolonjskog procesa• Prihvatanje sistema lako prepoznatljivih i usporedivih stepena, među ostalim uvođenjem dodatka diplomi (Diploma Supplement), kako bi se promicalo zapošljavanje [...]

By |2015-08-10T23:25:05+00:00August 10th, 2015|Upis|Komentari isključeni za Bolonjski sistem studiranja